SousTopia V2 er vår andre sous vide sirkulator. På denne utgaven har vi forbedret en rekke elementer som påvirker både funksjon og design. Vi har blant annet fått på plass en ny sirkuasjonsløsning, og gjort maskinen noe kortere slik at den nå passer i lavere kasseroller og kar.

Vårt fokus har hele tiden vært å kunne selge maskinen til en god pris uten at det går på bekostning av kvaliteten. Det har vi klart, og nå trenger du ikke betale en liten formue for å oppnå perfeksjon på kjøkkenet. Vi kommer til å jobbe kontinuerlig for å presse prisene våre ytterligere nedover, og vårt mål er at du som kunde skal tjene på dette.

SousTopia V2 har følgende spesifikasjoner:

Vekt: 1,6 kg
Høyde: 36,5 cm
Dybde: 13,5 cm
Diameter bunn: 9,7 cm
Bredde topp: 9,2 cm
Temperatur: Fra 30°C til 99°C
Temperaturstabilitet: +/- 0,1°C
Vannbad kapasitet: inntil 20 liter

LCD visningsdisplay med visning av:

– innstilt temperatur
– aktuell temperatur
– innstilt tid
– gjenstående tid
– aktivt varmeelement
– aktiv sirkulasjonspumpe

LCD touchpanel med kontroll for:

– innstilling for temperaturvalg (Celsius eller Fahrenheit)
– innstilling av temperatur – innstilling av tid (nedtelling)

Share This